Rotterdam geeft fietsers en voetgangers meer ruimte

Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer krijgen meer ruimte op het Eendrachtsplein en het Kruisplein. De gemeente Roterdam heeft als experiment een aantal afslagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op deze manier wil de gemeente klaar zijn voor de toekomst: gezonder, schoner en beter bereikbaar.

Komende maanden volgen nog meer tijdelijk aangepaste verkeerssituaties. Eind mei krijgen fietsers en voetgangers ook meer ruimte op de kruispunten rondom de Erasmusbrug. Verder wordt vanaf dinsdag 2 juni op de Maastunnelroute één rijbaan gesloten voor het auto- en vrachtverkeer. Dit geldt voor beide richtingen. Door het verminderen van de wegcapaciteit zal de luchtkwaliteit in de stad verbeteren.