Bijzondere archeologische vondst op voormalig sportterrein Vijfsluizen Vlaardingen

Op het voormalige sportterrein Vijfsluizen in Vlaardingen hebben archeologen een bijzonder dijkje gevonden. De aarden wal stamt uit de tweede eeuw voor Christus. De opgraving is bijzonder omdat het mogelijk gaat om het oudste dijkje van Nederland. Het gaat om twee rijen van zo’n twintig palen met daartussen een vlechtwerk van loofhout. Mogelijk werd het dijkje gebruikt om het water tegen te houden voor een huis.
 

 

Op het terrein aan de Mr. L.A. Kesperweg in Vlaardingen moet een nieuwe woonwijk komen. Uit vooronderzoek was gebleken dat het ging om een archeologische vindplaats. Archeologen denken nog enkele weken bezig te zijn met het in kaart brengen van de vondsten.